Taşyapı Baltok Projesi ile şehrin kalbinde yer alıyor!

Taşyapı Baltok Projesi ile şehrin kalbinde yer alıyor!

Şehrin doğal ve tarihi yapısını bozmadan, hızlı ve ekonomik bir şekilde geliştirdiği projelerle, çarpık kentleşmeyi önlemek ve kente modern yaşanılabilir alanlar kazandırmak misyonuyla ilerlemektedir.
Bu doğrultuda kalite, konfor ve güvenlik unsurlarının bir arada bulunduğu çevreye duyarlı yaşam alanları üretmeyi kendine görev olarak üstlenmiştir.


« - | -